Thông báo tuyển sinh Khoá 3 năm 2023, Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Waikato, New Zealand

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh Khoá 3 năm 2023, Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Waikato, New Zealand với hai ngành:

(1) Ngành Quản lý Chuỗi cung ứng (Bachelor of Business, Major in Supply Chain Management)

(2) Ngành Kinh doanh số (Bachelor of Business, Major in Digital Business)

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1.1. Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp THPT

(i) Điều kiện dự tuyển:

 • Điểm trung bình lớp 12 đạt tối thiểu là 7,0/10; Môn toán tối thiểu 7.0
 • Điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS trong thời hạn (tính đến ngày nộp) đạt từ 5.5 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.0, hoặc tương đương; hoặc đăng ký tham gia bài thi tiếng Anh nội bộ của Đại học Waikato, New Zealand.

(ii) Phương thức tuyển sinh

 • Thí sinh nộp hồ sơ đúng hạn tại Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, địa chỉ phòng 906, tầng 9, Nhà A1
 • Thí sinh tham gia bài thi tiếng Anh (trong trường hợp chưa có chứng chỉ IELTS hoặc IELTS dưới 5.5)
 • Thí sinh tham gia phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh.

(iii) Hình thức xét tuyển

 • Xét tuyển hồ sơ dự tuyển theo công thức tính điểm:

ĐXT = (GPA*3 + IELTS*4 + PV*3)/10

Trong đó:

            ĐXT: Điểm xét tuyển

            GPA: Điểm trung bình lớp 12

            IELTS: Điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (hoặc tương đương)

            PV: Điểm bài thi phỏng vấn trực tiếp

 • Điểm trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.
 • Lưu ý:
  • Thí sinh chưa có điểm IELTS hoặc IELTS dưới 5.5 và thi “Đạt” bài thi tiếng Anh được quy đổi tương đương đương điểm IELTS là 5.5 trong công thức tính điểm xét tuyển.
  • Thí sinh cam kết nộp lại chứng chỉ IELTS đạt điểm tối thiểu 5.5 với các điểm thành phần tối thiểu 5.0 trước khi vào học kỳ 2.

1.2. Đối tượng 2: Sinh viên đã trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

(i) Điều kiện dự tuyển:

 • Sinh viên đã trúng tuyển các chương trình hệ chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS trong thời hạn (tính đến ngày nộp) đạt từ 5.5 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.0, hoặc tương đương; hoặc đăng ký tham gia bài thi tiếng Anh nội bộ của Đại học Waikato, New Zealand.

(ii) Phương thức tuyển sinh

 • Thí sinh nộp hồ sơ đúng hạn tại Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, địa chỉ phòng 906, tầng 9, Nhà A1
 • Thí sinh tham gia bài thi tiếng Anh (trong trường hợp chưa có IELTS hoặc IELTS dưới 5.5)
 • Thí sinh tham gia bài thi phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh.

(iii) Hình thức xét tuyển

 • Xét tuyển hồ sơ dự tuyển theo công thức tính điểm:

ĐXT = (IELTS*3 + PV*7)/10

Trong đó:

            ĐXT: Điểm xét tuyển

            IELTS: Điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (hoặc tương đương)

            PV: Điểm bài thi phỏng vấn trực tiếp

 • Điểm trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.
 • Lưu ý:
  • Thí sinh chưa có điểm IELTS hoặc IELTS dưới 5.5 và thi “Đạt” bài thi tiếng Anh được quy đổi tương đương đương điểm IELTS là 5.5 trong công thức tính điểm xét tuyển.
  • Thí sinh cam kết nộp lại chứng chỉ IELTS đạt điểm tối thiểu 5.5 với các điểm thành phần tối thiểu 5.0 trước khi vào học kỳ 2.

1.3. Đối tượng 3: Xét tuyển đặc cách

(i) Điều kiện dự tuyển:

 • Thí sinh người nước ngoài hoặc người Việt Nam học ở nước ngoài đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, hoặc Học sinh đã tốt nghiệp THPT các chương trình quốc tế hoặc các trường quốc tế tại Việt Nam.
 • Đạt điểm trung bình chung năm học lớp 12 GPA 7,0/10 trở lên; hoặc học sinh có bằng tú tài quốc tế (tối thiểu là 24 điểm); hoặc học sinh có bằng A-Level; hoặc sinh viên có bằng cao đẳng ở các trường quốc tế/nước ngoài.
 • Miễn chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (hoặc tương đương)

(ii) Phương thức tuyển sinh

 • Thí sinh nộp hồ sơ đúng hạn tại Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, địa chỉ phòng 906, tầng 9, Nhà A1
 • Thí sinh tham gia bài thi phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh.

(iii) Hình thức xét tuyển

 • Xét tuyển hồ sơ dự tuyển theo công thức tính điểm:

ĐXT = (GPA*3 + PV*7)/10

Trong đó:

            ĐXT: Điểm xét tuyển

            GPA: Điểm trung bình lớp 12

            PV: Điểm bài thi phỏng vấn trực tiếp

 • Điểm trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.
 • Lưu ý: Thí sinh cam kết nộp lại chứng chỉ IELTS đạt điểm tối thiểu 5.5 với các điểm thành phần tối thiểu 5.0 trước khi vào học kỳ 2.

2. QUY MÔ TUYỂN SINH

– Cử nhân Kinh doanh Ngành Quản lý Chuỗi cung ứng: 100 sinh viên

– Cử nhân Kinh doanh Ngành Kinh doanh số: 100 sinh viên

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo 3,5 năm (7 kỳ học) của Đại học Waikato tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ được phân bổ như sau:

– Kỳ 1: đào tạo tiếng Anh và các môn cơ sở bao gồm: Phương pháp học tập, Tư duy phê phán và Nghiên cứu kinh doanh.

– Kỳ 2 → Kỳ 7: Đào tạo theo ngành (1) Quản lý Chuỗi cung ứng và (2) Kinh doanh số.

Ngoài ra, từ kỳ học thứ 4 theo Chương trình của Đại học Waikato, New Zealand tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên có nguyện vọng có thể được chuyển tiếp sang học tại các campus của Đại học Waikato tại New Zealand.

4. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

4.1. Tổ chức đào tạo

– Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

– Phương pháp giảng dạy: phương pháp hiện đại, tích cực, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành kết hợp lý thuyết.

– Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên cơ hữu của Đại học Waikato, New Zealand và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

– Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (các môn học chuyên gia nước ngoài có trợ giảng là các giảng viên uy tín của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).

– Hoạt động ngoại khoá: chương trình ngoại khóa đa dạng được thiết kế nhằm gia tăng kỹ năng, tính sáng tạo và trải nghiệm nghề nghiệp thực tế giúp sinh viên bồi đắp nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai.

– Cơ hội thực tập: Sinh viên tham gia chương trình sẽ có cơ hội được đi thực tập tại các công ty nước ngoài và trong nước để tiếp cận và thu thập những kinh nghiệm thực tiễn.

4.2. Thời gian đào tạo

– Toàn bộ Chương trình được thực hiện trong 3,5 năm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

– Khóa học dự kiến khai giảng vào tháng 10/2023.

4.3. Bằng cấp

Hoàn thành Chương trình (hết 3,5 năm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên được cấp bằng bởi Đại học Waikato, New Zealand, các ngành:

 • Bằng Cử nhân Kinh doanh, ngành Quản lý Chuỗi cung ứng (Bachelor of Business, Major in Supply Chain Management)
 • Bằng Cử nhân Kinh doanh, ngành Kinh doanh số (Bachelor of Business, Major in Digital Business)

5. HỌC PHÍ

– Học phí 110 triệu đồng Việt Nam/năm (385 triệu đồng/cả chương trình 3,5 năm), mỗi năm tăng không quá 10%.

– Học phí trên chưa bao gồm chi phí giáo trình, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh, thi lại, học lại, v.v.

– Sinh viên đóng học phí theo thông báo cụ thể của Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế hàng kỳ.

6. HỌC BỔNG

Đại học Waikato và Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ trao 10 suất học bổng như sau:

– 01 suất học bổng 100% học phí của năm thứ nhất dành cho thí sinh đạt điểm đầu vào cao nhất;

– 01 suất học bổng 50% học phí của năm thứ nhất dành cho thí sinh đạt điểm đầu vào cao thứ 2;

-02 suất học bổng 25% phí của năm thứ nhất dành cho thí sinh đạt điểm đầu vào cao thứ 3 và 4;

-06 suất học bổng 10% học phí của năm thứ nhất dành cho thí sinh trong top 10;

7. HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀ LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KHÓA 3 NĂM 2023

7.1. Hồ sơ tuyển sinh

 • Đơn đăng ký dự tuyển (file đính kèm)
 • Bài Essay (file đính kèm)
 • 01 bản sao công chứng dịch thuật tiếng Anh của Học bạ THPT hoặc Bảng điểm Đại học/Cao đẳng (nếu thí sinh là sinh viên đại học hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng)
 • 01 bản sao công chứng dịch thuật tiếng Anh của Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời
 • 01 bản sao công chứng Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
 • 01 bản sao công chứng Căn cước công dân/CMND hoặc Hộ chiếu
 • 04 ảnh thẻ 4×6 cm nền trắng (ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh)
 • Email file mềm ảnh thẻ 3,5 x 4,5 cm nền trắng tới địa chỉ email: tuyensinhwaikato@neu.edu.vn, đặt tên là TSWaikato2023_Họ tên_Ngày sinh
 • 01 bản photo Uỷ nhiệm chi/giấy nộp tiền/thông báo chuyển khoản thành công Phí dự tuyển

7.2. Lịch trình tuyển sinh khóa 3 năm 2023

Tuyển sinh đợt 1:

Nộp hồ sơ: 15/2/2023 – 15/4/2023

Dự kiến lịch phỏng vấn: 1/3/2023 – 1/5/2023

*Thí sinh được thông báo “Đạt” phải hoàn thiện hồ sơ nhập học trước 1/8/2023. Dự kiến thông báo trúng tuyển đợt 1 ngày 15/8/2023

Tuyển sinh đợt 2:

Nộp hồ sơ: 1/6/2023 –  1/9/2023

Dự kiến lịch phỏng vấn: 15/6/2023 – 15/9/2023

Dự kiến công bố danh sách trúng tuyển đợt 2 ngày 20/9/2023

7.3. Lệ phí tuyển sinh: 

Số tiền: 500.000 đồng; Chuyển khoản qua ngân hàng:

Chủ TK: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Số TK: 21110006678989 – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam, CN Hà Nội

Nội dung: Waikato-TS2023-Họ tên-Ngày sinh

7.4. Phương thức nộp hồ sơ

Bước 1: Nộp online (bản scan toàn bộ hồ sơ) qua email: tuyensinhwaikato@neu.edu.vn

Bước 2: Nộp bản cứng (đến trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh) đến địa chỉ :

Chương trình Cử nhân Kinh doanh Waikato

TS. Nguyễn Bích Ngọc (A) (0919.956.929)

Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Phòng 906, tầng 9, nhà A1

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

8. Thông tin liên hệ

Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế

Phòng 905-908, tầng 9, nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

Số 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Email: tuyensinhwaikato@neu.edu.vn

Website: https://stie.neu.edu.vn/hop-tac-quoc-te/cu-nhan-waikato

Fanpage: https://www.facebook.com/WAIKATO.BBusSCM.DigiBus.NEU/

Người liên hệ:

1- TS. Nguyễn Bích Ngọc

Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tư vấn và Hợp tác quốc tế

Điện thoại: 0919.956.929       Email: ngocnb@neu.edu.vn

2- Nguyễn Lam Giang

Trưởng đại diện Khu vực Đông Nam Á, Đại học Waikato, New Zealand

Điện thoại: 0922.335.555        Email: giang.nguyen@waikato.ac.nz

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ WAIKATO 2023 (1)

TB Tuyen sinh Waikato 2023

ĐỀ BÀI LUÂN DỰ TUYỂN WAIKATO 2023

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN WAIKATO 2023

Bình luận (1)

 1. Đinh Thảo says: Trả lời

  Em muốn đăng ký tìm hiểu ạ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông báo kết quả xem lại bài thi học phần học phần học kỳ hè và kỳ phụ năm học 2021-2022
Thông báo kết quả xem lại bài thi học phần học phần học kỳ hè và kỳ phụ năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kết quả xem lại bài thi học phần học phần học kỳ hè và kỳ phụ...

Thông báo xét tốt nghiệp đại học Chính quy đợt tháng 01 năm 2023
Thông báo xét tốt nghiệp đại học Chính quy đợt tháng 01 năm 2023

Thông báo xét tốt nghiệp đại học Chính quy đợt tháng 01 năm 2023 – Sinh viên Đại học chính quy đủ điều kiện tốt...

Thông báo Thời khóa biểu khóa 64 kỳ mùa Thu năm 2022
Thông báo Thời khóa biểu khóa 64 kỳ mùa Thu năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thông báo Thời khóa biểu khóa 64 kỳ mùa Thu năm 2022 cụ thể như sau: 1. Công văn thông...