Ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại

Chương trình đào tạo được tích hợp từ chương trình sau đại học của các trường đại học danh tiếng...

# Mã chương trình 8340121
Thời gian đào tạo 4 năm
Hạn đăng ký 20/3 - 30/04
Địa điểm P902-908 Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Tổng quan

Chương trình đào tạo được tích hợp từ chương trình sau đại học của các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Hình thức đào tạo theo định hướng ứng dụng được các tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao.

Đào tạo Thạc sỹ chuyên nghành Quản trị kinh doanh thương mại tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân bắt đầu từ khóa 1 năm 1994. Đến năm 2018 đã đào tạo được 2000 thạc sỹ. Chương trình đào tạo được tích hợp từ chương trình sau đại học của các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Hình thức đào tạo theo định hướng ứng dụng được các tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao. Đội ngũ giảng viên gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và chuyên gia ở các doanh nghiệp có trình độ cao, nhiệt tình và chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo hiện đại.

Khối lượng kiến thức gồm 8 học phần.

Các đối tác đào tạo:

  • Bộ Công thương
  • Tổng công ty, công ty thương mại
  • Các công ty kinh doanh
  • Các Viện nghiên cứu liên quan đến thương mại

Cấu trúc chương trình

Khối lượng kiến thức: 8 học phần

Học phần 1: Kinh tế và kinh doanh thương mại

Học phần 2: Quản trị thương mại doanh nghiệp

Học phần 3: Nghệ thuật giao dịch trong thương mại

Học phần 4: Marketing ứng dụng trong thương mại

Học phần 5: Quản trị bán hàng

Học phần 6: Quản trị xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ

Học phần 7: Quản trị quốc tế - các công ty đa quốc gia

Học phần 8: Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa

Chương trình đào tạo

- Nội dung cần đạt được của từng học phần, khối lượng kiến thức (Lý thuyết/Thực hành/Tự học) và cách đánh giá học phần được quy định trong Đề cương chi tiết mỗi học phần.

- Điều kiện tốt nghiệp: sinh viên cần tích lũy đủ khối lượng kiến thức của CTĐT.

- Có kiến thức, kỹ năng và tự chủ trách nhiệm.

- Đạt trình độ thạc sĩ và có thể tự tham gia vào các hoạt động liên quan đến ngành học.

Cơ hội việc làm

- Cán bộ kinh doanh, ứng dụng phân tích các vấn đề về kinh doanh và quản trị kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại và các doanh nghiệp khác có hoạt động thương mại.

- Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực thương mại tại các VIện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng.

- Chuyên gia tại các cơ quan quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách thương mại ở Trung ương và đại phương."

- Các cơ quan, tổ chức đại diện thương mại điện tử của Việt Nam và quốc tế

- Chuyên gia tư vấn kinh doanh thương mại ở các trung tâm tư vấn.

Học phí

Theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Điều kiện dự tuyển

Theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tư vấn tuyển sinh