Ngành Kinh tế và Quản lý Thương mại

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.

# Mã chương trình 8340410
Thời gian đào tạo 4 năm
Hạn đăng ký 20/3 - 30/04
Địa điểm P902-908 Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Tổng quan

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.

Đào tạo thạc sỹ Chuyên ngành Kinht ế và quản lý thương mại tại trường Đại học Kinh tế quốc dân bắt đầu từ khóa 1 năm 1994.

Đã có hơn 1000 thạc sỹ ra trường. Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế. Đội ngũ giảng viên gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ có trình độ cao, nhiệt tình và chuyên nghiệp. Kinh nghiệm đổi mới vầ hội nhập là chìa khóa thành công của chuyên ngành

Khối lượng kiến thức: 7 học phần

Các đối tác đào tạo:

- Các tập đoàn, tổng công ty Logistics

- Các công ty kinh doanh cảng biển, kho bãi, vận tải

- Hiệp hội Logistics Việt Nam

- Viện nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương

- Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam,...

Cấu trúc chương trình

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC:7 học phần

Học phần 1: Kinh doanh thương mại dịch vụ

Học phần 2: Kinh doanh logistics

Học phần 3: Tổ chức hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Học phần 4: Quản trị logistics

Học phần 5: Quản lý kho bãi

Học phần 6: Kinh doanh vận tại

Học phần 7: Quản trị kinh doan quốc tế

Chương trình đào tạo

- Nội dung cần đạt được của từng học phần, khối lượng kiến thức (Lý thuyết/Thực hành/Tự học) và cách đánh giá học phần được quy định trong Đề cương chi tiết mỗi học phần.

- Điều kiện tốt nghiệp: Có kiến thức, kỹ năng và tự chủ trách nhiệm. Đạt trình độ thạc sĩ và có thể tự tham gia vào các hoạt động liên quan đến ngành học.

Cơ hội việc làm

- Thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Logistics có thể là chuyên gia tại jcacs cơ quan quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách thương mại ở Trung ương và địa phương.

- Quản trị cấp cao về logistics và quản lý chuỗi cung ứng ở các doanh nghiệp logistics, quản lý chuỗi cung ứng và các doanh nghiệp khác có hoạt động logistics và chuỗi quản lý chuỗi cung ứng.

- Chủ doanh nghiệp; Giám đốc điều hành/kinh doanh ở các doanh nghiệp logistics; bộ phận kinh doanh; bộ phận thị trường, bộ phận chiến lược vận tải,... ở cacos doanh nghiệp có hoạt động logistics.

- Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực thương mại tại các Viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng.

- Chuyên gia tư vấn logistics và quản lý chuỗi cung ứng, QTKD logistics ở các trung tâm tư vấn.

Học phí

Theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Điều kiện dự tuyển

Theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tư vấn tuyển sinh