Đào tạo Thạc sĩ

Tìm hiểu thêm Chia sẻ

Cung cấp kiến thức sâu rộng về các vấn đề quốc tế, các chương trình đào tạo của ngành giúp sinh viên và học viên tiếp cận những khía cạnh thực tiễn của kinh tế, kinh doanh quốc tế và hội tụ đủ bản lĩnh để phát triển sự nghiệp.

Xem chi tiết

Ngành và chuyên ngành Kinh tế quốc tế trình độ đào tạo thạc sĩ tại Đại học Kinh tế quốc dân với hơn 20 năm kinh nghiệm và chương trình đào tạo.

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo thạc sỹ Logistics được tích hợp từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo được tích hợp từ chương trình sau đại học của các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Hình thức đào tạo theo định hướng ứng dụng được các tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao.

Xem chi tiết

Đồng hành trên chặng đường tri thức

Tích cực hỗ trợ sinh viên xuyên suốt quá trình đào tạo chính quy cùng hệ thống ngành học đa dạng.

Với đội ngũ cán bộ giảng dạy có chuyên môn cao và phương pháp tốt hiện nay, Viện hoàn toàn có khả năng thực hiện được những nhiệm vụ đổi mới đào tạo trong giai đoạn tới. Hệ thống giáo trình và chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tiên tiến và hội nhập. Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đã đào tạo cho xã hội hơn mười ngàn cử nhân đại học, hàng nghìn cán bộ có trình độ thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ.

Danh sách giảng viên

PGS.TS Trần Văn Bão

PGS.TS - Giảng viên bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

ThS Trần Thị Thu Trang

ThS - Giảng viên bộ môn Kinh doanh Quốc tế

GS.TS Đỗ Đức Bình

GS.TS - Giảng viên bộ môn Kinh tế Quốc tế

TS Đỗ Thị Hương

TS - Trưởng Bộ môn Kinh tế Quốc tế

ThS Đào Hương Giang

ThS - Giảng viên bộ môn Kinh doanh Quốc tế

Đối tác

Liên kết

Giới thiệu về STIE