Bộ môn Kinh doanh Quốc tế

Tìm hiểu thêm Chia sẻ

Đồng hành trên chặng đường tri thức

Tích cực hỗ trợ sinh viên xuyên suốt quá trình đào tạo chính quy cùng hệ thống ngành học đa dạng.

Với đội ngũ cán bộ giảng dạy có chuyên môn cao và phương pháp tốt hiện nay, Viện hoàn toàn có khả năng thực hiện được những nhiệm vụ đổi mới đào tạo trong giai đoạn tới. Hệ thống giáo trình và chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tiên tiến và hội nhập. Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đã đào tạo cho xã hội hơn mười ngàn cử nhân đại học, hàng nghìn cán bộ có trình độ thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ.

Danh sách giảng viên

PGS.TS Bùi Huy Nhượng

PGS.TS - Phó Hiệu trưởng

PGS.TS Đàm Quang Vinh

PGS.TS - Giám đốc Trung tâm đào tạo từ xa

PGS.TS Đỗ Hương Lan

PGS.TS - Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và sáng tạo xã hội

PGS.TS Tạ Văn Lợi

PGS. TS - GV Bộ môn Kinh doanh quốc tế

TS Mai Thế Cường

TS - Trưởng Bộ môn Kinh doanh Quốc tế

ThS Nguyễn Thu Ngà

ThS - Phó trưởng Bộ môn Kinh doanh Quốc tế

TS Nguyễn Thị Bích Ngọc

TS - Giảng viên bộ môn Kinh doanh Quốc tế - Trung tâm đào tạo, tư vấn thương mại & kinh tế quốc tế (CECI)

TS Nguyễn Anh Minh

TS - Giảng viên bộ môn Kinh doanh Quốc tế

TS Bùi Thị Lành

ThS - Giảng viên bộ môn Kinh doanh Quốc tế

ThS Trần Thị Thu Trang

ThS - Giảng viên bộ môn Kinh doanh Quốc tế

ThS Đào Hương Giang

ThS - Giảng viên bộ môn Kinh doanh Quốc tế

ThS Trần Trọng Đức

ThS - Giảng viên bộ môn Kinh doanh Quốc tế

Đối tác

Liên kết

Giới thiệu về STIE