Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh Thương mại

Tìm hiểu thêm Chia sẻ

Đồng hành trên chặng đường tri thức

Tích cực hỗ trợ sinh viên xuyên suốt quá trình đào tạo chính quy cùng hệ thống ngành học đa dạng.

Với đội ngũ cán bộ giảng dạy có chuyên môn cao và phương pháp tốt hiện nay, Viện hoàn toàn có khả năng thực hiện được những nhiệm vụ đổi mới đào tạo trong giai đoạn tới. Hệ thống giáo trình và chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tiên tiến và hội nhập. Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đã đào tạo cho xã hội hơn mười ngàn cử nhân đại học, hàng nghìn cán bộ có trình độ thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ.

Danh sách giảng viên

ThS Lê Thị Thái Hà

Thạc sĩ - Giảng viên bộ môn Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương

PGS.TS - Giảng viên bộ môn Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

PGS.TS Phan Tố Uyên

PGS.TS - Giảng viên bộ môn Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

GS.TS Hoàng Đức Thân

PGS.TS NGND - Giảng viên bộ môn Kinh tế và Kinh doanh Thương Mại

TS. Đinh Lê Hải Hà

TS. - Phó Viện Trưởng - Giảng viên Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

GS.TS Đặng Đình Đào

PGS.TS GVCC - Giảng viên bộ môn Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

PGS.TS Đỗ Anh Đức

TS Đỗ Anh Đức giảng viên bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

PGS.TS Trần Văn Bão

PGS.TS - Giảng viên bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

ThS Lê Thùy Dương

ThS - Phó trưởng Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

ThS Ngô Thị Mỹ Hạnh

ThS - Giảng viên bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

ThS Nguyễn Thanh Phong

ThS - Giảng viên bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

ThS Trần Đức Hạnh

ThS - Giảng viên bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại

Đối tác

Liên kết

Giới thiệu về STIE