Bộ môn Thương mại Quốc tế

Tìm hiểu thêm Chia sẻ

Đồng hành trên chặng đường tri thức

Tích cực hỗ trợ sinh viên xuyên suốt quá trình đào tạo chính quy cùng hệ thống ngành học đa dạng.

Với đội ngũ cán bộ giảng dạy có chuyên môn cao và phương pháp tốt hiện nay, Viện hoàn toàn có khả năng thực hiện được những nhiệm vụ đổi mới đào tạo trong giai đoạn tới. Hệ thống giáo trình và chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tiên tiến và hội nhập. Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đã đào tạo cho xã hội hơn mười ngàn cử nhân đại học, hàng nghìn cán bộ có trình độ thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ.

Danh sách giảng viên

TS Nguyễn Thị Liên Hương

TS - Trưởng Bộ môn Thương mại Quốc tế

ThS Lê Mai Trang

ThS - Giảng viên bộ môn Thương mại Quốc tế

TS Nguyễn Quang Huy

TS - Phó trưởng Bộ môn Thương mại Quốc tế

TS Đặng Thị Thúy Hồng

TS - Giảng viên bộ môn Thương mại Quốc tế

ThS Dương Thị Ngân

ThS - Giảng viên bộ môn Thương mại Quốc tế

Đối tác

Liên kết

Giới thiệu về STIE