Ngành Kinh tế học (Chương trình tiếng Anh)

Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đào tạo trình độ tiến sĩ nhằm đào tạo những nhà khoa...

# Mã chương trình 62310101
Thời gian đào tạo 4 năm với người có bằng tốt nghiệp đại học và 3 năm với người có bằng thạc sĩ
Hạn đăng ký 20/3 - 30/04
Địa điểm P905, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tổng quan

Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đào tạo trình độ tiến sĩ nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, để phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề mới, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động chuyên mông trong khao học kinh tế - xã hội.

- Mục tiêu của chương trình là đào tạo các nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới, phát hiện nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, chương trình hướng tới việc đào tạo các nghiên cứu sinh có khả năng công bố các sản phâm khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Chuẩn đầu ra kiến thức:

Sau khi hoàn thành chương trình, NCS sẽ đáp ứng được yêu cầu về năng lực ở trình độ tiến sĩ theo quy định ở Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT. Đặc biệt, NCS sẽ có khả năng nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh, và có thê công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín (thuộc danh mục Scopus, ISI, hoặc tạp chí có phản biện kín). Cụ thể về năng lực mà NCS phát triển được sau khi hoàn thành chương trình như sau:

Kiến thức

Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiễn, toàn diện, và hội nhập quốc tế thuộc lĩnh vực Kinh tế học; làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật; phát triển các nguyên lý, học thuyết trong lĩnh vực Kinh tế học; có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh;

Kỹ năng

Có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp; sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực Kinh tế học; có khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn; có năng lực tông hợp trí tuệ tập thê, dẫn dắt chuyên môn đê xử lý các vân đề quy mô khu vực và quốc tế; Có kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh) có thê hiểu được các báo cáo phức tạp về các chủ để cụ thê và trừu tượng, bao gồm cả việc trao đồi học thuật thuộc lĩnh vực Kinh tế học. Có thê giao tiếp, trao đôi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành thạo với người bản ngữ. Có thê viết được các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành; có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, phân tích quan điểm về sự lựa chọn các phương án khác nhau bằng tiếng Anh. Có khả năng nghiên cứu và công bồ trên các tạp chí quốc tế uy tín (thuộc danh mục Scopus, ISI, hoặc tạp chí có phản biện kín).

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc; có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn; có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.

Cấu trúc chương trình

- Tổng khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ (không kể phần học bổ sung kiến thứ)

Giai đoạn 1 — Phát triển năng lực nghiên cứu cơ bản

Giai đoạn 2 — Luận án

Giai đoạn 3 - Thực hành

Chương trình đào tạo

Giai đoạn 1 — Phát triển năng lực nghiên cứu cơ bản: Mục tiêu của giai đoạn này là giúp NCS xây dựng nền tảng năng lực nghiên cứu cơ bản. NCS được tham gia các khóa học và hoạt động được mô tả cụ thê tại mục 8.

Giai đoạn 2 — Luận án

Phát triển và bảo vệ đề xuất nghiên cứu: NCS xây dựng và bảo về đề xuất. Nếu Đề xuất được thông qua sẽ tiễn hành nghiên cứu.

Luận án: Luận án tiên sĩ là kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, trong đó chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực Kinh tế học, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án.

NCS viết luận án bằng tiếng Anh. Sau khi bảo vệ đề cương nghiên cứu, NCS sẽ tham gia các tọa đàm khoa học, báo cáo về lý thuyết, phương pháp, và kết quả nghiên cứu ban đầu. Luận án tiễn sĩ phải thê hiện được những điểm cơ bản về mặt nội dung và hình thức sau:

- Thể hiện NCS nắm vững lý thuyết và phương pháp trong lĩnh vực đang nghiên cứu

- Vấn đề nghiên cứu là vấn đề có ý nghĩa về mặt lý thuyết và thực tiễn

- Kêt quả của luận án được công bô được trên các tạp chí khoa học hàn lâm quốc tế có uy tín (thuộc Scopus/ISI hoặc tạp chí có phản biện kín).

Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thê làm việc phù hợp nhất ở các tô chức Cơ quan sau:

- Các trường Đại học và Cao đẳng có giảng dạy Kinh tế học và các chuyên ngành liên quan;

- Các Viện nghiên cứu;

- Các công ty tư vấn, nghiên cứu;

- Các tổ chức quốc tế;

- Các tổ chức phi chính phủ;

- Các doanh nghiệp, ngân hàng lớn;

- Các tổ chức khác.

Học phí

Cập nhật theo thông tin của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điều kiện dự tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh

Đối tượng mục tiêu của chương trình là các giảng viên, nghiên cứu viên của các trường đại học, các viện nghiên cứu, tô chức nước ngoài, hoặc những người mong muốn được làm việc ở các đơn vị này.

Chương trình tuyển tối đa 5 NCS/năm. Số lượng NCS này nằm trong chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ của nhà trường.

Quy trình và hình thức tuyển sinh

Chương trình thực hiện xét tuyển dựa trên hỗ sơ và phỏng vấn ứng viên. Ứng viên được đánh giá theo điểm châm hỗ sơ và phỏng vấn với tiêu chí thống nhất do Ban

Quản lý Chương trình đề ra. Ứng viên được xếp thứ tự theo tổng điểm, và được chọn từ người có điểm cao nhất trở xuống cho tới khi đủ chỉ tiêu hoặc tới người có điểm đạt tối thiêu theo quy định.

Điều kiện dự tuyển

Ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau

Điều kiện chuyên môn: Có bằng Thạc sĩ trong các ngành phù hợp: Kinh tế, Quản lý, Quản trị kinh doanh hoặc một số ngành khoa học khác, tốt nghiệp loại Khá trở lên.

Kinh nghiệm nghiên cứu: Là tác giả hoặc đồng tác giả tôi thiêu 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu dự kiến, đăng trên các tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành (trong danh mục tạp chí được Hội đồng chức danh GSNN tính điểm công trình) hoặc 01 báo cáo đăng tại kỷ yêu của các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Điều kiện ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc TOEFL ¡BT 70 hay TOEFL ITP 500 trở lên. Nếu ứng viên đã tốt nghiệp các chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh ở nước ngoài thì được miễn chứng chỉ tiếng Anh.

Ứng viên có thê nộp chứng chỉ tiếng Anh trong vòng 6 tháng sau khi được tuyến vào chương trình. Trong trường hợp này, ứng viên cần có chứng chỉ tiếng Anh theo Quy chế hiện hành ngay từ khi xét tuyển: Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ¡BT từ 45 trở lên hoặc Chưng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tô chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. NCS nộp hồ sơ theo quy định hiện hành tại Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017. Các ứng viên đủ điều kiện trên sẽ được phỏng vấn để đánh giá khả năng và động lực hoàn thành chương trình.

Tư vấn tuyển sinh