Sứ mệnh phát triển

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cử nhân các chuyên ngành Kinh tế thương nghiệp, Kinh tế vật tư, Quản trị kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế và Hải quan.

SỨ MỆNH VIỆN STIE

Hơn 60 năm qua, với các tên gọi khác nhau, các chuyên ngành và Viện Thương mại & Kinh tế quốc tế đã phát triển về nhiều mặt. Các thế hệ thầy trò của Viện đã nỗ lực cố gắng, trưởng thành toàn diện và có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đáp ứng tốt yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cử nhân các chuyên ngành Kinh tế thương nghiệp, Kinh tế vật tư, Quản trị kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế và Hải quan.

Viện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy có chất lượng, hầu hết giảng viên đạt trình độ từ thạc sỹ trở lên, trong đó có 3 giáo sư,14 phó giáo sư. Với đội ngũ cán bộ giảng dạy có chuyên môn cao và phương pháp tốt hiện nay, Viện hoàn toàn có khả năng thực hiện được những nhiệm vụ đổi mới đào tạo trong giai đoạn tới. Hệ thống giáo trình và chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tiên tiến và hội nhập. Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đã đào tạo cho xã hội hơn mười ngàn cử nhân đại học, hàng nghìn cán bộ có trình độ thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ.