Ngành Thương mại Điện tử

Thương mại điện tử là ngành dựa trên nền tảng công nghệ thông tin để thực hiện các giao dịch...

# Mã chương trình BP123
Thời gian đào tạo 2 năm
Hạn đăng ký 20/3 - 30/04
Địa điểm Văn phòng khoa

Tổng quan

Thương mại điện tử là ngành dựa trên nền tảng công nghệ thông tin để thực hiện các giao dịch thương mại, thanh toán điện tử, marketing điện tử…
Sinh viên ngành TMĐT sẽ có cơ hội tham quan và trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, các sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp logistics, e-logistics, đại lý hải quan, công ty thương mại, công ty FDI… ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Song song là cơ hội được tham gia các buổi hội thảo, các khóa bồi dưỡng được phối hợp thực hiện bởi các đơn vị đối tác với Viện như Google, Amazon, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương, Shopee, Lazada, Tiki…

Cử nhân Thương mại điện tử được trang bị kiến thức chung về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, đường lối cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; am hiểu về hệ thống mạng điện tử và công nghệ thông tin; được trang bị kiến thức chuyên sâu và hiện đại về thương mại điện tử; về hoạch định chiến lược, kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử; về quản trị thương mại điện tử và kinh doanh trên mạng điện tử. Được trang bị kiến thức để có năng lực chuyên môn tốt và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, có tư cách đạo đức và ý thức pháp luật đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Đạt chuẩn đầu ra theo qui định tại Thông tư 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ và tin học theo quy định hiện hành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Kiến thức:
- Kiến thức cơ bản: Cử nhân ngành Thương mại Điện tử có đầy đủ kiến thức về kinh tế học và khoa học chính trị. Có kiển thức pháp luật, văn hóa kinh doanh và kỹ năng kinh doanh để thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn; Kiến thức cơ bản, nền tảng về mạng máy tính, hệ thống tin kinh tế và công nghệ thông tin; Lý thuyết chung về quản trị kinh doanh thương mại; tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh trong thời đại công nghiệp 4.0. Cử nhân ngành Thương mại điện tử có thể dễ dàng học thêm các ngành đào tạo chính quy khác và có thể theo học ở trình độ cao hơn.
- Kiến thức chuyên sâu: Cử nhân ngành Thương mại Điện tử có kiến thức về quản trị hoạt động Thương mại điện tử; Kiến thức chuyên sâu về quản trị dữ liệu, hệ thống mạng của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dựa trên môi trường công nghệ thông tin – truyền thông; Kiến thức nghiệp vụ hoạt động thương mại điện tử cụ thể như: Thanh toán điện tử, Marketing điện tử, Chính phủ điện tử, Chiến lược kinh doanh thương mại điện tử, Giao dịch thương mại điện tử; Xây dựng Website thương mại điện tử, An ninh thương mại điện tử; Pháp luật trong thương mại điện tử; Kinh doanh thương mại; Thương mại quốc tế; Kinh doanh Logistics; ….

3. Kỹ năng:
Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử cung cấp cho sinh viên những kỹ năng chủ yếu sau:
- Am hiểu và vận dụng kiến thức kinh tế, xã hội, luật pháp trong hoạt động chuyên môn. 235 - Thành thạo kĩ năng phân tích, tổng hợp, nghiên cứu dự báo các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử.
- Kĩ năng vận dụng thành thạo kiến thức chuyên môn trong xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử của doanh nghiệp và tổ chức kinh tế;
- Thành thạo trong khai thác và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu công nghệ thông tin vào hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế;
- Am hiểu và vận dụng tốt các phần mềm thông dụng trong quản trị kinh doanh để phân tích thông tin và ra quyết định.
- Kỹ năng tốt về tổng hợp và đánh giá các kết quả, hiệu quả hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
- Cử nhân ngành Thương mại điện tử có kỹ năng sống và làm việc trong môi trường toàn cầu - Học tập và rèn luyện để có kĩ năng viết, thuyết trình và phản biện để hình thành nên các kỹ năng làm việc khoa học và chuyên nghiệp;
- Hình thành các kỹ năng cá nhân trong giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, lập kế hoạch và tổ chức công việc;
- Có tư duy nhạy bén, sáng tạo trong tiếp thu công nghệ mới, hiện đại của thế giới
- Có năng lực tốt trong giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.

Cấu trúc chương trình

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 130 tín chỉ
Kiến thức giáo dục đại cương 43
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 87
Trong đó: Kiến thức cơ sở ngành 15; Kiến thức ngành 44; Kiến thức chuyên sâu 18; Chuyên đề thực tập 10

Chương trình đào tạo

Cơ hội việc làm

Cử nhân ngành Thương mại điện tử có thể làm việc tốt tại: các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Văn phòng đại diện doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; Các tập đoàn, Công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia; Các cơ quan quản lý, cơ quan hoạch định chính sách về thương mại điện 234 tử; Các cơ quan, tổ chức đại diện thương mại điện tử của Việt Nam và quốc tế; Các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu thương mại điện tử, giảng viên các trường đại học, cao đẳng về kinh tế và quản trị kinh doanh; Có thể thành lập doanh nghiệp, tự tổ chức kinh doanh qua mạng, kinh doanh dựa trên nền tảng mạng và công nghệ số.

Học phí

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Điều kiện dự tuyển

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tư vấn tuyển sinh