Chương trình ngắn hạn

Cập nhật thông tin các chương trình đào tạo ngắn hạn tại Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế. Chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho sinh viên, học viên hoặc bất kỳ ai có nhu cầu đào tạo thêm về các ngành: Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế; Nghiệp vụ Logistics;

Nội dung đang được chúng tôi cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.