Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Việc quản lý một mạng lưới kết nối các doanh nghiệp tham gia vào việc xuất nhập khẩu, cung cấp...

# Mã ngành BP123
Chỉ tiêu dự kiến 2 năm
Tổ hợp xét tuyển 20/3 - 30/04
Điểm chuẩn

Năm 2021: 28.25

Tổng quan

Việc quản lý một mạng lưới kết nối các doanh nghiệp tham gia vào việc xuất nhập khẩu, cung cấp hàng hoá đến tận tay người tiêu dùng đang là vấn đề nan giải nhất hiện nay của tất cả các quốc gia. Chính vì vậy ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cũng đang là ngành hot nhất và sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều kĩ năng, kiến thức về việc lưu trữ, vận chuyển hàng hoá, xử lý hàng tồn kho, vận chuyển hàng sản xuất…

Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được trang bị kiến thức về các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có kiến thức cơ bản, chung nhất về xã hội nhân văn, kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Có kiến thức và kỹ năng thành thạo về nghiệp vụ hoạch định chiến lược, kế hoạch, chương trình, chính sách và tổ chức hoạch định logistics và quản lý chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất. Có kiến thức quản trị hiện đại trong tổ chức hoạch định hoạt động của doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp thương mại.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ

1. Kiến thức: Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng sau khi tốt nghiệp nắm vững những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế. Có lập trường chính trị vững vàng, ý thức công dân và ý thức cộng đồng, có chuẩn mực văn hóa trong mọi hành vi và ứng xử. Hiểu biết và ứng dụng thành thạo những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học kinh tế - xã hội và khoa học tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có kiến thức nâng cao về kinh tế và quản lý; kiến thức kinh tế tổng hợp và kiến thức liên ngành tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh… và có phương pháp luận khoa học, phương pháp giải quyết tình huống; có khả năng làm việc độc lập và tự cập nhật kiến thức về logistics và quản lý chuỗi cung ứng, vận hành kinh doanh logistics và quản lý chuỗi cung ứng; có khả năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức lãnh đạo, quản lý.

2. Kỹ năng: - Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được rèn luyện các kỹ năng tự học, nghiên cứu khoa học độc lập, thu thập thông tin về kinh doanh logistics; Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu; Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tổ chức, quản lý. - Khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ trong công việc và nghiên cứu khoa học - Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học. Sử dụng tốt phần mềm thống kê – phân tích ứng dụng trong công tác nghiên cứu, trong nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thái độ tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng; có tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công việc liên quan đến chuyên môn để phục vụ Nhà trường, cộng đồng xã hội, đoàn thể và có ý thức ứng dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng, định hướng, phát triển kinh tế xã hội; có thái độ hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.

4. Về ngoại ngữ và tin học - Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 (được ban hành và công bố theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/01/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân). - Chuẩn đầu ra tin học tương đương IC3 (Máy tính căn bản 650 điểm; Phần mềm máy tính 720 điểm; Kết nối trực tuyến 620 điểm) hoặc ICDL (phần cơ bản) (được ban hành và công bố theo Quyết định số 777/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/6/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân).

Cấu trúc chương trình

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ.

- Tổng tín chỉ các học phần giáo dục đại cương: 43 tín chỉ.

- Tổng tín chỉ kiến thức chuyên nghiệp: 87 tín chỉ.

- Trong đó bao gồm Các học phần bắt buộc và Học phần tự chọn của kiến thức ngành; Các kiến thức chuyên sâu của ngành; Các chuyên để thực tập chiếm 10 tín chỉ.

- Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học và GDQP & AN,GDTC theo quy định của Viện.

Chương trình đào tạo

- CTĐT được thực hiện trong 04 năm, mỗi năm có 02 học kỳ chính và 01 học kỳ phụ (học kỳ hè) theo học chế tín chỉ. Sinh viên nhập học được đăng ký học mặc định trong học kỳ 1, các học kỳ sau sinh viên tự đăng ký học theo kế hoạch giảng dạy của trường. Các học phần được sắp xếp linh hoạt theo từng học kỳ, sinh viên có thể đăng ký học trước hoặc sau các học phần, không bắt buộc theo trình tự của kế hoạch dự kiến nếu đáp ứng các điều kiện của học phần đăng ký. Sinh viên có thể học vượt để tốt nghiệp sớm so với thời gian thiết kế.

- Nội dung cần đạt được của từng học phần, khối lượng kiến thức (Lý thuyết/Thực hành/Tự học) và cách đánh giá học phần được quy định trong Đề cương chi tiết mỗi học phần. - Điều kiện tốt nghiệp: sinh viên cần tích lũy đủ khối lượng kiến thức của CTĐT, đạt chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ, có chứng chỉ GDQP và AN và hoàn thành các học phần GDTC và các quy định khác của trường.

Cơ hội việc làm

Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thể làm việc tại các cơ quan quản lý các cấp liên quan tới việc hoạch định chính sách cho hoạt động logistics và chuỗi cung ứng, lập kế hoạch và điều phối tại các nhà máy sản xuất, tham gia điều phối các tập đoàn bán lẻ, các công ty tư vấn toàn cầu, các công ty cung ứng dịch vụ logistics, các doanh nghiệp vận tải biển, đường bộ, đương sắt, đường thủy và đường hàng không, các đại lý hàng không, đại lý vận tải, cảng biển, ICD, cảng hàng không, tổ chức - khai thác - quy hoạch kho hàng, bất kỳ công ty và doanh nghiệp nào có ứng dụng logistics trong các hoạt động tổ chức khai thác sản xuất của doanh nghiệp.

Học phí

Cập nhật theo thông tin của Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế.

Chứng chỉ nghề nghiệp

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thông tin liên hệ

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tư vấn tuyển sinh