STIE Youth

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẤY KHEN CHO CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022

Hôm nay (28/12), được sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Hội nghị tổng kết và trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022 do Liên chi đoàn Viện TM&KTQT […]

We take your skill to next level - Amazing!

Join Now

Đối tác

Liên kết

Giới thiệu về STIE