Lãnh đạo Viện

I. VIỆN TRƯỞNG – PGS.TS TẠ VĂN LỢI

1. Quá trình giảng dạy: 

Thời gian Nơi tham gia giảng dạy Công việc đảm nhiệm
7/2003- 2008: Khoa KT và KDQT, Đại học KTQD GV, Giám đốc TT tư vấn KDQT
2008- nay Viện TM và KTQT, Đại học KTQD Trưởng bộ môn KDQT
2012,2013,2013,2015 VCCI Hải Phòng Chuyên đề xuất nhập khẩu, tín dụng và quản trị kinh doanh
2013 VNPT Chiến lược và quản trị kinh doanh quốc tế
4/2014 và 7/2015 Công ty May Đức Giang Giảng dạy XNK, quản trị XNK nâng cao, Hội nhập
7/2014 Hiệp Hội các doanh nghiệp quân Đội Chiến lược kinh doanh và nghệ thuật quản trị trong hội nhập KTQT
4/2014 Tổng công ty SAMSUNG, nhà máy SDV, SIDV… Xuất nhập khẩu và Hải quan tại Việt nam
8/2015 Công ty DV Phương Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt nam Nghiệp vụ quảng cáo và bán hàng, dịch vụ trên các phương tiện vận chuyển
4/2015 Tổng cục Hải quan Xuất nhập khẩu và hội nhập KTQT

2. Nghiên cứu khoa học 

2.1. Các công trình khoa học đã công bố
2.1.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia

(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần)

Nơi xuất bản
2003 Kinh doanh quốc tế tập 2 Tham gia NXB Lao động
2007 Nghiệp vụ ngoại thương tập 1 ĐTG KTQD
2009 Nghiệp vụ ngoại thương tập 2 ĐTG KTQD
2009 Hoạt động ươm tạo doanh nghiệp trong các trường đại học Việt Nam Tham gia NXB ĐH KTQD
2014 Kinh doanh quốc tế ĐTG NXB ĐH KTQD

II. PHÓ VIỆN TRƯỞNG – TS. ĐINH LÊ HẢI HÀ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: ĐINH LÊ HẢI HÀ                             Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1976                      Nơi sinh: Tuyên Quang

Quê quán: Hà Nam                                                  Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                          Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Viện phó Viện TM&KTQT

Email: dinhlehaiha@neu.edu.vn.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Ngành học: Kinh doanh Thương mại

Nước đào tạo: Việt Nam                                              Năm tốt nghiệp: 1998

Bằng đại học 2: Đại học Ngoại ngữ                Năm tốt nghiệp: 2008

2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế phát triển                              Năm cấp bằng: 2003Nơi đào tạo: Dự án Cao học Kinh tế phát triển Việt Nam – Hà Lan, hợp tác giữa Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Việt Nam và Viện Khoa học xã hội, The Hague, Hà Lan
  • Tiến sĩ chuyên ngành: Thương mại                                         Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương

Tên luận án: “Phát triển logistics ở Việt Nam hiện nay

3. Ngoại ngữ: 1.Tiếng Anh

2.Tiếng Nga

Mức độ sử dụng: thành thạo

Mức độ sử dụng: giao tiếp