Thành tích đạt được

Trải qua thời gian hình thành và phát triển, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế tự hào vì những điều đã đạt được.

CHÍNH SÁCH

 • Từ năm 1956-1964: Thành lập và đào tạo cử nhân Kinh tế thương nghiệp từ khoá 1 đến khoá 6
 • Năm 1996: Đào tạo chuyên ngành Thương mại quốc tế
 • Năm 2006: Khoa tuyển sinh chuyên ngành Hải quan
 • Năm 2008: Sáp nhập khoa Thương Mại và khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế thành khoa Thương mại & Kinh tế quốc tế
 • Từ năm 1965-1990: Đào tạo cử nhân Kinh tế Vật tư, từ khoá 7 đến khoá 30

VỀ ĐÀO TẠO

Về đào tạo: Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế hiện nay đang đào tạo Đại học với các hệ: Chính qui tập trung; Đại học vừa làm vừa học; Đại học văn bằng 2; Liên thông từ cao đẳng lên đại học; Đào tạo đại học liên kết quốc tế và tiếng Việt Thương mại cho sinh viên Trung Quốc. Năm chuyên ngành đào tạo cử nhân là: Quản trị Kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế và Hải quan. Số cử nhân đã tốt nghiệp hơn 10 ngàn người.

Đào tạo thạc sĩ với bốn chuyên ngành: Kinh tế và quản lý thương mại, Quản trị kinh doanh thương mại, Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế. Đã có 670 Cao học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Đào tạo tiến sĩ 3 chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại; Kinh tế quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế. Đã có 137 người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, trong đó có hơn mười tiến sĩ cho nước ngoài…

VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Về đội ngũ giảng viên: Một vấn đề trọng yếu được lãnh đạo nhà trường và Viện quan tâm đầu tư là xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có chất lượng cao. Đội ngũ giảng viên Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế hiện nay được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu của trường. Hiện Viện có 50 cán bộ giảng dạy với 100% có trình độ từ thạc sĩ trở lên, gồm có:

 • 3 Giáo sư,
 • 12 Phó giáo sư – Tiến sĩ,
 • 12 Tiến sĩ,
 • 24 Thạc sĩ và 1 cử nhân.

19 giáo viên của Viện được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ các trường danh tiếng của Mỹ, Anh, Úc, Hà Lan, Pháp … Với đội ngũ cán bộ giảng dạy có chuyên môn cao và phương pháp tốt hiện nay, Viện hoàn toàn có khả năng thực hiện được những nhiệm vụ đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Hiện nay Viện đang phụ trách 36 môn học, hệ thống giáo trình và tài liệu tham khảo tương đối hoàn chỉnh. Đây là những điều kiện tốt để sinh viên, học viên Cao học, NCS, có khả năng tự nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy.

VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Về nghiên cứu khoa học: cùng với hoạt động giảng dạy, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế không những tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học để đưa lý luận vào thực tiễn và tổng kết thực tiễn thành lý luận để bổ sung và nâng cao chất lượng giảng dạy là yêu cầu mà mọi giảng viên Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế đều tích cực thực hiện. Đội ngũ cán bộ giảng dạy Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế đã thực hiện nhiều đề tài khoa học từ cấp Nhà nước đến cấp cơ sở:

 • Tham gia bốn chương trình Nhà nước giai đoạn 1991-1995, 2001-2005, 2005-2010 và 2011-2015.
 • Tham gia hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 1991-2000, 2001-2010 và 2011-2020.
 • Chủ trì 3 đề tài Nhà nước và 10 đề tài nhánh cấp Nhà nước.
 • Chủ trì 4 đề tài hợp tác quốc tế; 5 đề tài hợp tác với các tỉnh, thành phố. Chủ trì 31 đề tài cấp bộ và tương đương.
 • Thực hiện 12 đề tài cấp cơ sở và tham gia hàng trăm đề tài ứng dụng theo yêu cầu của các cơ quan thực tế.

VỀ MỐI QUAN HỆ GIỚI NGHỀ NGHIỆP

Về mối quan hệ với thế giới nghề nghiệp: Từ khi thành lập đến nay, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế đã và đang có sự hợp tác chặt chẽ, mật thiết với thế giới nghề nghiệp là cộng động các doanh nghiệp hoạt động trong và ngoài nước về các khía cạnh: Hợp tác trong nghiên cứu thực tế khách quan về Thương mại và Kinh doanh Thương mại; Hợp tác trong đào tạo thông qua thực tập và tham quan nghiên cứu thực tiễn; Hợp tác trong đóng góp ý kiến cho xây dựng Chương trình đào tạo và Chương trình môn học; Hợp tác trong bồi dưỡng kiến thức kinh tế và quản trị kinh doanh: Doanh nghiệp tham gia tài trợ cho các hoạt động của sinh viên, cấp học bổng cho các sinh viên có kết quả học tập xuất sắc…