Tuyển sinh Waikato

Cập nhật thông tin tuyển sinh Chương trình Cử nhân Waikato.

Thông báo tuyển sinh Khoá 4 năm 2024, Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Waikato, New Zealand

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh như sau: NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 2 ngành – Cử nhân kinh doanh ngành...

Thông báo tuyển sinh Khoá 3 năm 2023, Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Waikato, New Zealand

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh Khoá 3 năm 2023, Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh...

Thông tin tuyển sinh Chương trình cử nhân Kinh doanh, ngành Kinh doanh số – cấp bằng đại học Waikato, New Zealand, Khóa 1, năm 2021

Cử nhân Kinh doanh ngành Kinh doanh số là chương trình quốc tế của trường ĐH Waikato, New Zealand, tại trường Đại học Kinh tế...

Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Kinh doanh của Đại học Waikato New Zealand tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khóa 2, năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH ĐẠI HỌC WAIKATO, KHÓA 2, NĂM 2022 Căn cứ vào Thoả thuận hợp tác giữa...

Thông tin tuyển sinh Chương trình cử nhân Kinh doanh, ngành Quản lý Chuỗi cung ứng – cấp bằng đại học Waikato, New Zealand, khóa 1, năm 2021

Chương trình Cử nhân Kinh doanh, ngành Quản lý Chuỗi cung ứng (BBus-SCM) cấp bằng bởi Đại học Waikato, New Zealand – Top 1% các...