Lịch sử hình thành

Năm 1956, Viện Thương mại & Kinh tế quốc tế được thành lập, tiền thân của Viện là ngành Kinh tế Thương nghiệp, thuộc khoa Công – Nông – Mẫu, trường đại học Kinh tế Quốc dân.

MỤC TIÊU CỦA STIE

Đội ngũ cán bộ viện nỗ lực cố gắng, trưởng thành toàn diện và có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đáp ứng tốt yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 1956, ngành Kinh tế Thương nghiệp thuộc khoa Công – Nông – Mậu, tiền thân của Viện Thương mại và kinh tế quốc tế ngày nay, được thành lập và lớn lên cùng với lịch sử phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hơn 60 năm qua, với các tên gọi khác nhau, các chuyên ngành và Viện Thương mại & Kinh tế quốc tế đã phát triển về nhiều mặt. Các thế hệ thầy trò của Viện đã nỗ lực cố gắng, trưởng thành toàn diện và có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đáp ứng tốt yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cử nhân các chuyên ngành Kinh tế thương nghiệp, Kinh tế vật tư, Quản trị kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế và Hải quan.

Viện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy có chất lượng, hầu hết giảng viên đạt trình độ từ thạc sỹ trở lên, trong đó có 3 giáo sư,14 phó giáo sư. Với đội ngũ cán bộ giảng dạy có chuyên môn cao và phương pháp tốt hiện nay, Viện hoàn toàn có khả năng thực hiện được những nhiệm vụ đổi mới đào tạo trong giai đoạn tới. Hệ thống giáo trình và chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tiên tiến và hội nhập. Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đã đào tạo cho xã hội hơn mười ngàn cử nhân đại học, hàng nghìn cán bộ có trình độ thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ.

Đồng thời với hoạt động giảng dạy,Viện không ngừng tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Viện đã thực hiện nhiều đề tài khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước. Công tác bồi dưỡng,tư vấn ngày càng phát triển và bảo đảm chất lượng. Viện đã bước đầu thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

LỜI CHIA SẺ CỦA VIỆN TRƯỞNG

Vào những ngày đầu được bổ nhiệm vị trí Viện trưởng Viện TM&KTQT, cảm xúc vinh dự, tự hào xen lẫn trách nhiệm luôn thường trực trong thầy. Thầy tự nhủ rằng trọng trách, nghĩa vụ lớn hơn thì phải tận tụy và dành nhiều thời gian cho công việc hành chính hơn. Sau đó, nhờ sự đoàn kết cũng như ủng hộ của tập thể cán bộ, giảng viên trong Viện, thầy đã bình tâm lại để tập trung vào công việc của mình.

Theo thầy, phẩm chất quan trọng nhất của một người lãnh đạo là tạo cảm hứng cho mọi người. Phương châm quản lí của thầy là: “Đỉnh cao của quản lí là như không phải quản lí gì cả, mọi người làm việc như làm cho chính họ”. Để có được phẩm chất đó, sinh viên cần tập trung học tập, kiên nhẫn và quyết tâm theo đuổi mục tiêu trở thành nhà quản lí cũng như tích cực trau dồi kĩ năng sống và kiến thức quản trị.

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC VIỆN

  • Lãnh đạo Viện
  • Bộ môn Kinh tế & Kinh doanh Thương mại
  • Bộ môn Kinh doanh Quốc tế
  • Bộ môn Kinh tế Quốc tế
  • Bộ môn Thương mại Quốc tế
  • Trung tâm đào tạo, tư vấn thương mại & kinh tế quốc tế (CECI)
  • Bộ phận Văn phòng Viện