Ngành Kinh tế Quốc tế

Kinh tế quốc tế nghiên cứu sự tác động qua lại lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc...

# Mã ngành 7310106
Chỉ tiêu dự kiến 120
Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D07
Điểm chuẩn

Năm 2022: 27.75

Tổng quan

Kinh tế quốc tế nghiên cứu sự tác động qua lại lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia có chủ quyền trên thế giới, phân tích dòng vận động của hàng hoá, dịch vụ và các giao dịch tiền tệ giữa các quốc gia trong nền kinh tế thế giới, những chính sách định hướng cho các dòng vận động này và ảnh hưởng của chúng đến phúc lợi của quốc gia.
Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế của Viện tham khảo công nghệ đào tạo và khung chương trình đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Florida (Florida International University) có uy tín hàng đầu Hoa Kỳ.

Đào tạo cử nhân Kinh tế quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý và kinh tế học hiện đại; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Cử nhân ngành Kinh tế quốc tế được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về kinh tế thế giới; Nghiên cứu sự tác động qua lại lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia; phân tích cơ sở và lợi ích của các quan hệ kinh tế quốc tế và những chính sách định hướng cho quan hệ đó; nghiên cứu các hình thức và tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến việc hoạch định chính sách kinh tế đối ngoại của các quốc gia.

Có năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại, kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát vấn đề, khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm để giải quyết hiệu quả công việc trong chuyên môn.

Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: đạt chuẩn đầu ra theo quy định tại Thông tư 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trình độ ngoại ngữ và tin học: đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học theo quy định hiện hành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 130 tín chỉ

Cấu trúc chương trình

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 130 tín chỉ
Kiến thức giáo dục đại cương 43
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 87
Trong đó: Kiến thức cơ sở ngành 15; Kiến thức ngành 44; Kiến thức chuyên sâu 18; Chuyên đề thực tập 10

Chương trình đào tạo

Cơ hội việc làm

Làm việc tại các cơ quan ban ngành của Nhà nước và tổ chức xã hội từ Trung ương đến địa phương trong lĩnh vực kinh tế quốc tế; các viện nghiên cứu kinh tế; giảng viên trong các trường đại học; các cơ quan đại diện thương mại, đầu tư của Việt Nam ở nước ngoài; các tổ chức quốc tế; các doanh nghiệp.

Học phí

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Chứng chỉ nghề nghiệp

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thông tin liên hệ

VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ

Địa chỉ : Phòng 902 - 908, Nhà A1, Đại học Kinh tế quốc dân, số 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04.36280280 máy lẻ 5669 hoặc 5775

E.mail: vientmktqt@neu.edu.vn

Website: https://stie.neu.edu.vn.

Facebook: https://www.facebook.com/tmktqt.neu/

Tư vấn tuyển sinh