Ngành Logistics

Chương trình đào tạo thạc sỹ Logistics được tích hợp từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

# Mã chương trình 8510605
Thời gian đào tạo 4 năm
Hạn đăng ký 20/3 - 30/04
Địa điểm P902-908 Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Tổng quan

Chương trình đào tạo thạc sỹ Logistics được tích hợp từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Logistics được đào tạo trình độ Thạc sỹ tại Đại học Kinh tế quốc dân từ năm 2011. Nhu cầu đào tạo sau đại học cho thị trường lao động logistics ngày càng lớn. Chương trình đào tạo thạc sỹ Logistics được tích hợp từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Đội ngũ giảng viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trình độ chuyên môn cao. Học viên d[cj trải nghiệm và học tập trong môi trường hiện đại.

Khối lượng kiến thức: 6 học phần

Các đối tác đào tạo

- Viện nghiên cứu Chiến lược và Chính sách CÔng thương - Bộ Công thương

- Cục xúc tiến Thương mại, Cục Phòng vệ Thương mại - Bộ Công thương

- Vụ Thị trường trong nước, vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương

- Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Các doanh nghiệp

Cấu trúc chương trình

Khối lượng kiến thức: 6 học phần

Học phần 1: Kinh tế, quản lý thương mại

Học phần 2: Chính sách thương mại quốc tế

Học phần 3: Định mức và tiêu chuẩn trong thương mại dịch vụ

Học phần 4: Quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ

Học phần 5: Quan hệ thương mại song phương và đa phương

Học phần 6: Nền kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

Chương trình đào tạo

- Nội dung cần đạt được của từng học phần, khối lượng kiến thức (Lý thuyết/Thực hành/Tự học) và cách đánh giá học phần được quy định trong Đề cương chi tiết mỗi học phần.

- Điều kiện tốt nghiệp: sinh viên cần tích lũy đủ khối lượng kiến thức của CTĐT.

- Có kiến thức, kỹ năng và tự chủ trách nhiệm. Đạt trình độ thạc sĩ và có thể tự tham gia vào các hoạt động liên quan đến ngành học.

Cơ hội việc làm

- Thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên nghành Kinh tế và Quản lý Thương mại có thể là chuye7en gia tại các cơ quan quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách thương mại ở Trung ương và địa phương.

- Chuyên gia ứng dụng, phân tích các vấn đề về kinh doanh, quản trị kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại và các doanh nghiệp khác có hoạt động thương mại.

- Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực thương mại tại các viện nghiên cứu, các trường địa học, cao đẳng.

- Chuyên gia tư vấn thương mại ở các trung tâm tư vấn.

- Giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp kinh doanh thương mại; tư vấn những vấn đề liên quan đến quản lý thương mại.

Học phí

Theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Điều kiện dự tuyển

Theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tư vấn tuyển sinh